Logo Nord&Ne i Saltstraumen nord for polarsirkelen
Saltbrygga, med  Nord&Ne og Arctic Salt. Saltstraumenbrua i bakgrunn.

Kontakt oss gjerne

  

Hva kan vi hjelpe deg med? 

  

Dykking - Snorkling

Kurs dykking

Kjøp av utstyr

Service utstyr

Oksygen og Helium

 
 
 
 
 
Kart over Saltstraumen med Nord&Ne

Welcome to contact us

  

How can we help you?

  

Diving - Snorkeling

Courses for diving

Service of equipment

Retail of equipment

Oxygen & Helium