Logo Nord&Ne i Saltstraumen nord for polarsirkelen

Dilemma i Saltstraumen


Fisker du i frodig tareskog hvor bunnen er dekt med liv, da er sjansen stor for å sette fast sluken. Det ligger tonnevis med sluker på bunnen i Saltstraumen, og nye tilføres hver dag, sammen med metervis av fiskeliner.

Dilemma in Saltstraumen


If you fish in a lush kelp forest where the bottom is covered with life, there is a high chance that your fishing hook will get stuck. There are tons of lures and fishing hooks on the bottom of Saltstraumen, and new ones are added every day, along with meters of fishing lines.

Saltstraumen ble i 2013 et av Norges tre første marine verneområder. Verneområder hvor det er fritt fram for fiske og undervannsjakt finnes det ikke mange av i verden, og det tiltrekker seg stadig flere fiskere. Så paradoksalt nok har opprettelsen av Saltstraumen marine verneområde gjort forholdene for livet på havbunnen verre for hvert år som har gått.

Det har vært fisket i Saltstraumen siden de første menneskene slo seg ned her. Vår alles rett til å høste av havet står sterkt i Norge. Men med retten til å høste følger en plikt til å ta vare på naturen man høster av. Et ansvar om å ikke høste mer enn bestanden tåler, og å ikke legge igjen spor etter seg. Et ansvar for å ikke påføre naturen skade. 


PADI AWARE ≈ Dive Against Debris Map

Fiskesluker og liner plukket opp i Saltstraumen marine vernområde jan-aug 2023

In 2013, Saltstraumen became one of Norway's first three marine protected areas. There are not many protected areas in the world where fishing and underwater hunting are free, and this attracts more and more fishermen. So paradoxically, the creation of the Saltstraumen marine conservation area has made the conditions for life on the seabed worse with each passing year.


There has been fishing in Saltstraumen since the first people settled here. Norway’s “everyman’s right” (allemannsretten) to harvest from the sea stands strong up here. But with the right to harvest comes a duty to take care of the nature you harvest from. A responsibility not to harvest more than the stock can bear, and not to leave traces behind. A responsibility not to cause damage to nature.


PADI AWARE ≈ Dive Against Debris Map

Dykker plukker sluker i Saltstraumen, foto Vebjørn Karlsen
Torsk med snuten innsurret i fiskeline, foto Borghild Viem
Taskekrabbe innsurret i fiskeline, foto Vebjørn Karlsen
Død ærfugl surret inn i line i tareskogen. Foto Vebjørn Karlsen
Edderkoppnett av liner langs bunn med mye marint liv, foto Vebjørn Karlsen
Dykker graver i lag på lag med gamle blysluker, foto Vebjørn Karlsen
Tare innsurret i fiskeliner, foto Vebjørn Karlsen