Logo Nord&Ne i Saltstraumen nord for polarsirkelen

Informasjon om Saltstraumen

Photo collage with mouse, eagle and more to see

Mat ≈

Food


*Arctic Salt - verdens raskeste havsalt produsert i Saltstraumen


*Kafe Kjelen - lokal mat med utsikt over malstraumen


*Saltstraumen Hotel - restaurant & kafe


*Fiskebørsen - bærekraftig matverksted


*Tuvsjyen - mat og kulturopplevelse i strandkanten av Saltstraumen


*COOP Prix Saltstraumen ≈ Grocery store

Overnatting ≈

Accommodation


*Saltstraumen Hotel - rom, hytter og SPA


*Saltstraumen Camping - hytter, leiligheter og campingplass


*Kystbua 360 Saltstraumen - den gamle Kyststasjon ved Kafe Kjelen (2 personer)


*Tuvsjyen - leiligheter


*Skagen Gaard - rom, selskap & konferans


*Saltstraumen Brygge - leiligheter og båtutleie


*Camp Saltstraumen Elvegård - campingplass

Opplevelser ≈ Thing to do


*Nyt verldens sterkest malstraum fra land

Enjoy the world´s strongest malstrom from land


*Saltbrygga galleri ≈ free outdoor marine exhibition


*Saltstraumen Stories - guidede historieturer


*Saltstraumen Museum - lokal historie


*Åselistraumen - en geolgisk perle


*Valnesfossen - fritt fall på 60 meter

First Mile To Better Tourism

NORD&NE deltar i prosjektet "First Mile To Better Tourism", finansiert av EU. Vi har valgt å satse på grønn mobilitet, og løfte fram alle fordelene med å ta beina eller sykkel fatt når man beveger seg rundt i Saltstraumen mellom dykkene. Film produsert av Knust Kamera ved Sondre Jensen.

NORD&NE participates in the "First Mile To Better Tourism" project, funded by the EU. We have chosen to focus on green mobility, and highlight all the advantages of walking or bicycling when moving around in Saltstraumen between dives. Film produced by Knust Kamera by Sondre Jensen.

logo First Mile EU project for better tourism
Kart med mat, overnattning og opplevelser
Utstilling Livet under vann i Saltstraumen
Saltbrygga galleri velkommen skylt
Ulke og nakesnegl vindu

Livet under vann i Saltstraumen

Saltstraumens hvirlver skjuler en verden fargerik og magisk som et eventyr. De ville strømmene gjør den utilgjengelig, men hver sjette time når strømmen snur, inviteres vi inn. Da kan vi dykke inn i tareskogen, sveve vektløs langs vegger dekt av hvite og orange anemoner.


Ikke alle liker ta seg vann over hodet. Derfor har vi laget en bakgårdsutstillig utenfor Saltbrygga, hvor alle som vil kan oppleve litt av Saltstaumens vidunderlige undervannsverden. Bilder og tekst tar deg med på en reise til en verden fremmed for mange. 


Fotograf: Vebjørn Karlsen

Utstillingen er åpen døgnet rundt og gratis. 


Takk til

Vebjørn Karlsen for at vi har fått bruke hans bilder

Saltbrygga AS for å stille uteareal til disposisjon

JB Reklame for sponsing og god hjelp

Statsforvalteren i Nordland for økonomisk bidrag


Om du ønsker vite mer om livet under vann,

ta kontakt med oss på

NORD&NE på tlf 922 60 560

Saltbrygga galleri

Saltbrygga gallery

Life underwater in Saltstraumen

Saltstraumen's whirlpools hide a colourful and magical world like a fairy tale. The wild currents make it inaccessible, but every six hours when the tide turns, we are invited in. Then we can dive into the kelp forest, float weightlessly along walls covered in white and orange anemones.


Not everyone likes to jump into the water. That is why we have created a backyard exhibition outside Saltbrygga, where anyone who wants to experience a bit of the Saltstaumen's wonderful underwater world are welcome. Pictures and text take you on a journey to a world unknown to many.


Photographer: Vebjørn Karlsen
The exhibition is free and open around the clock.


Thanks to

Vebjørn Karlsen for letting us use his photos
Saltbrygga AS to make outdoor space available
JB Reklame for sponsorship and good help
County Governor of Nordland for financial contribution


If you want to know more about life underwater,
contact us at
NORD&NE +47 922 60 560